Úvod Služby Kontakt

Štěnice - problém současnosti!!!

Nabízíme 100% záruku na hubení štěnic
a nejnižší cenu na trhu!

Deratizace

Je proces likvidace škodlivých hlodavců jako jsou potkani, myši, hraboši apod., zejména v obytných prostorech. Provádí se za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění majetkovým škodám. Provádění deratizace je pro člověka velice důležitá, hlodavci dokáží přenést a rozšířít nebezpečné choroby. Nedílnou součástí deratizace je i zajištění objektů proti vniknutí hlodavců, znemožnění jejich zahnízdění, odstranění zdrojů potravy a vody.

Potkan – rattus norvegicus

Je rozšířen po celém světě. Na rozdíl od krysy obývá vlhčí místa, kanály, sklepy a přízemí budov. Má ocas kratší než tělo, srst na hřbetě tmavší než na břiše, menší ušní boltce . Potkan může být přenašečem infekčních nemocí (např. salmonelózy, Weilovy žloutenky) i některých parazitů člověka (např. svalovce). Vůči moru je rezistentní.

Krysa – rattus rattus

Krysa se ČR vyskytuje poměrně vzácně.Je to suchomilný, původně stromový druh, který se zdržuje nejčastěji ve vyšších patrech stodol, sýpek a na půdách hospodářských budov. V současnosti v ČR žije vpodstatě pouze podél L abe od České Kamenice po Mělník, ostrůvkovitý výskyt je hlášen i z okolí Mladé Boleslavi. Krysa je velmi vnímavá k původcům moru (na rozdíl od potkana) a ve středověku byla i v českých zemích zdrojem nákazy.

Myš domácí – mus musculus

V ČR se nejčastěji objevuje v domácnostech. Je přibližně 9cm dlouhá (délka těla), dobře šplhá, skáče, plave, ale nepotápí se. Je to všežravec. Zajímavostí je, že nepotřebuje pít vodu, neboť si jí dokáže „vyrábět“ metabolicky. To může někdy komplikovat deratizační zásah: má-li v jednom místě dostatek krmiva, nic jí nenutí k migraci – hledání vody a tím se nepřiblíží ani k nástrahám.

Příklady deratizačního zásahu

  • deratizace sklepních prostor panelových a „činžovních“ domů, aj.
  • deratizace technických prostor, podzemních garáží, areálů ap.
  • deratizace ve volném prostoru
  • deratizace v potravinářských provozech – výrobnách a prodejnách

Deratizaci provádíme pokládkou nástrah. Tyto nástrahy se pokládají samotné nebo se míchají s kousky potravin, aby se tím zvýšila atraktivnost požerových nástrah pro hlodavce. Nástrahy se pokládají vyjímečně na klasické papírové tácky (dnes se již nedoporučuje) nebo do specielních nástrahových staniček. Tím se částečně znepřístupní nástraha pro domácí zvířata, příp. děti. Také se požerová nástraha jen tak nevysype na podlahu. Tyto staničky používáme buď papírové pro použití do suchých prostor nebo plastové pro vlhké prostory. Staničky se používají různé dle předpokládaného druhu hlodavce: např. pro potkana vetší s většími vstupními otvory, pro rejska menší.

Při provádění deratizace je třeba také prohlédnout prostory, kde dochází k výskytu hlodavců a zjistit, kde jsou jejich přístupové cesty. Bez jejich utěsnění může opět docházet k vnikání škodlivých hlodavců do objektu. Proto je třeba provést zejména:

  • zakrýt otevřené kanalizační poklopy, staré rozvody kanalizace nebo vody
  • zasklít sklepní okna
  • okolí rozvodů vody, plynu ap. utěsnit betonovou směsí
  • zatěsnit ostatní průchody např.pletivem – dle situace v objektu

Tyto práce Vám samozřejmě také na Vaše přání zajistíme.


švábi

Máte dotaz?

Napište nám!

Zavoláme Vám zpět.
Deratizace
Facebook